Corona Ondernemerslijn

Heeft u juridische vragen die betrekking hebben op het coronavirus? Bel dan met onze Corona Ondernemerslijn. Een team van specialisten is 24/7 bereikbaar om vragen over bijvoorbeeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud te beantwoorden. Dit is geheel kosteloos. 


Overzicht van onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus
 

23 februari 2020: Hoe moet ik als werkgever omgaan met de verplichting tot vaccinatie of het dragen van mondkapjes?
Iedere werkgever heeft een zorgplicht voor zijn personeel, ook tijdens de coronapandemie. Sterker nog: door het coronavirus geldt zelfs een zwaardere zorgplicht voor werkgevers. Naast uw standaard plichten dient u tijdens de coronacrisis te onderzoeken of er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden om besmetting met (en verspreiding van) het coronavirus op de werkvloer te voorkomen. Maar hoe moet u hier vorm aan geven? Lees meer...

10 december 2020: Q&A: corona en vaccineren
Mag een werkgever een vaccinatie tegen corona verplichten? Is het toegestaan om als werkgever een vaccinatie in uitzonderlijke situaties te verplichten? Heeft een werknemer recht op loon als de toegang tot het werk wordt geweigerd vanwege het niet laten vaccineren? Eva Korver geeft het antwoord in de Q&A: corona en vaccineren. Lees meer...

12 oktober 2020: Herfstvakantie tijdens een coronapandemie: loon tijdens thuisquarantaine
De herfstvakantie staat voor de deur en (veel of enkele van) uw werknemers gaan met vakantie. Een jaarlijks terugkerend ritueel dat dit jaar meer vragen oproept dan ooit tevoren. Grote vraag is dan ook: hoe ga ik hiermee om? Moet ik het salaris doorbetalen als mijn werknemer na de vakantie in thuisquarantaine moet? Moet ik instemmen als mijn werknemer de vakantie wil intrekken? Dit zijn logische vragen en het is belangrijk om hier (al voor de vakantieperiode begint) een beleid over te voeren. In een tweeluik over (herfst)vakantie tijdens een coronapandemie, zal Jaleesa van den Hof deze vragen behandelen. Vandaag de loondoorbetaling tijdens thuisquarantaine. Lees meer...

1 oktober 2020: Mijn werknemers moeten of willen thuiswerken, wat nu?
Door het coronavirus zijn veel werknemers vanaf maart plotseling thuis gaan werken. Een zeer uitzonderlijke situatie, die zowel voor u als uw werknemers niet altijd wenselijk is. Om die reden hebben veel werkgevers de werkplekken ‘coronaproof’ gemaakt door deze aan te passen aan de ‘1,5 meter maatschappij’. Hierdoor zijn steeds meer werknemers weer op hun normale werkplek gaan werken. Maar is dit wel wenselijk nu een tweede coronagolf onvermijdelijk lijkt? Het kabinet vindt van niet en heeft op 28 september 2020 herhaald dat thuiswerken de norm is en blijft, tenzij dat echt niet anders kan. Daarbij komt dat als er in de werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, de werklocatie veertien dagen gesloten kan worden. Lees meer...

28 september 2020: Oproepkrachten in dienst? Denk aan mogelijke loondoorbetalingsplicht tijdens Corona
Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) is er sinds 1 januari 2020 veel veranderd in de wereld van oproepovereenkomsten. Zo is de oproepovereenkomst in de wet gedefinieerd, moeten werkgevers na iedere twaalf maanden een aanbod vaste arbeidsomvang doen aan de oproepkracht én moet er rekening gehouden worden met oproeptermijnen. In de eerste negen maanden van dit jaar hebben deze veranderingen weinig tot geen rechtspraak opgeleverd. Bijzonder nu het oproepkrachten eenvoudiger wordt gemaakt om hun rechten veilig te stellen en de wijzigingen ook nieuwe vragen oproepen. Zeker ten tijde van Corona. Lees meer...

17 september 2020: Vanaf 1 oktober 2020: NOW 3.0
COVID-19 houdt Nederland inmiddels al zeven maanden in haar ban. De (financiële) gevolgen van corona zijn enorm geweest voor ondernemers. Ook na zeven maanden staat de economie en daarmee de ondernemers nog onder druk. Om die reden is een nieuw steun- en herstelpakket in het leven geroepen, de NOW 3.0. Uit de kamerbrief steun- en herstelpakket van 28 augustus 2020 en de Visual Noodmatregel Overbrugging voor Werkgelgenheid (NOW) 3.0 kunnen de randvoorwaarden voor het nieuwe pakket worden opgemaakt. In dit artikel zal Jaleesa van den Hof u aan de hand van een vraag en antwoord-model informeren over alles wat u moeten weten over de NOW 3.0. Lees meer...

10 juli 2020: "Coronavirus: de meest gestelde juridische vragen op een rij" in Rivierenland Business magazine
n de nieuwste editie van het magazine Rivierenland Business, geven Lianne Versluis, Karen Vos, Samantha Kranenburg en Marith Vos antwoord op de meest gestelde vragen uit hun praktijk met betrekking tot het coronavirus. Lees meer...

9 juni 2020: Loonoffer verlangen van een werknemer? Dit vindt de rechter.

Werkgevers die van hun werknemers een vrijwillig loonoffer vragen, zijn de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest. Door de coronacrisis hebben veel bedrijven moeite om het hoofd boven water te houden. Gevolg is dat ondernemers op zoek gaan naar extra manieren om kosten te drukken. Soms is de nood zelfs zo hoog, dat werkgevers loonoffers afdwingen. Maar mag dat wel? De rechtbank Amsterdam geeft daar nu antwoord op. Lees meer...

12 mei 2020: Ontslagmogelijkheden tijdens de coronacrisis
Het zijn uitdagende tijden, ook voor werkgevers en werknemers. Zekerheden lijken niet langer te bestaan, ook niet in het arbeidsrecht. Maar is dat eigenlijk wel zo? De wetgeving rondom ontslag is (sinds 1 januari 2020) niet gewijzigd, zij het dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling niet zonder meer tot ontslag van werknemers mogen overgaan (in ieder geval niet op basis van bedrijfseconomische gronden). Hoe zat het dan ook alweer met die oude zekerheden, zoals proeftijd, bepaalde tijd en ontslag op staande voet? En hoe zat het ook alweer met de nieuwe ontslaggrond (cumulatiegrond) sinds 1 januari 2020? Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rij. Lees meer...

30 april 2020: Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten in werking getreden
De Spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten van woningen gedurende de coronacrisis tijdelijk te verlengen, is per 25 april 2020 in werking getreden. De wet werkt terug tot en met 1 april 2020. In dit artikel geeft Lianne Versluis antwoord op de meest gestelde vragen, zodat u een goed beeld krijgt van de inhoud van deze wet. Lees meer...

16 april 2020: Coronacrisis: ben ik als ondernemer verplicht alimentatie te betalen nu inkomsten uitblijven?
Veel ondernemers kampen met de financiële gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen hebben niet alleen gevolgen voor de onderneming, maar ook voor de privésituatie van de ondernemer. Een vraag die nu dan ook veel gesteld wordt is: ‘Ben ik als ondernemer nog verplicht alimentatie te betalen nu inkomsten uitblijven?’. Lees meer...

7 april 2020: Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte is ingediend
Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft gisteren het spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdelijke huurcontracten van woningen kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de coronacrisis. In dit artikel bespreekt Lianne Versluis de impact van deze wetgeving en zet de belangrijkste aandachtspunten voor zowel verhuurders als huurders op een rij. Lees meer...

2 april 2020: De ondersteuningsmaatregelen van het kabinet in de coronacrisis
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de ondersteuningsmaatregelen bekend gemaakt die naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerd gaan worden. Op dezelfde dag hebben de specialistenverenigingen van arbeidsrechtadvocaten, VAAN, VJA en NVJAA, ’s avonds een webinar georganiseerd. In dit artikel bespreekt Karel Leenhouts de praktische – niet gelijk opvallende – punten die tijdens het webinar naar voren kwamen en waar u nu alvast rekening mee kunt houden. Lees meer...  

30 maart 2020: Thuiswerken: tips & tricks voor werkgevers
Vanwege de coronacrisis wordt er veel thuisgewerkt. Hier hebben wij al eerder over geschreven in het artikel "Help mijn werknemers werken thuis! Wat moet ik doen?". Om u als werkgever nog verder op weg te helpen, hebben wij nog een aantal praktische tips & tricks over thuiswerken op een rij gezet. Lees meer...

24 maart 2020: Coronacrisis: zijn huurders verplicht om hun winkel geopend te houden?
De winkelstraten zijn leeg en de omzet daalt. Winkeliers staan voor het besluit om uit kostenoverweging en uit angst voor het coronavirus hun deuren te sluiten. Alle winkels in de Utrechtse Steenweg, Amsterdamse Kalverstraat en Rotterdamse Koopgoot zijn tijdens de koopavond van vorige week donderdag dicht gebleven. In de huurovereenkomst is echter vaak een exploitatieplicht opgenomen. Die verplichting wordt doorgaans gekoppeld aan een boete voor het geval de huurder die verplichting niet zou nakomen. Belangrijke vraag is dan ook: is een huurder gezien de huidige omstandigheden verplicht om zijn winkel geopend te houden? Lees meer...

20 maart 2020: Coronacrisis: zijn huurders nog verplicht hun (volledige) huur te betalen?
Niet alleen horecazaken, maar alle winkels proeven de gevolgen van de corona-uitbraak in Nederland. De winkelstraten zijn leeg, de omzet daalt en winkeliers staan voor het besluit om uit kostenoverweging voorlopig de deuren te sluiten. Belangrijke vraag is dan ook: is een huurder gezien deze omstandigheden verplicht om zijn huur nog (volledig) te blijven betalen? Lees meer...

18 maart 2020: Praktische tips voor ondernemers in zware Corona tijden
In dit artikel deelt mr. Karel Leenhouts praktische tips voor ondernemers (o.a. op het gebied van debiteurenbeheer, belastingen en liquiditeit). Lees meer...  

18 maart 2020: De ondersteuningsmaatregelen in de strijd tegen het Coronavirus
Hat kabinet heeft op 17 maart 2020 een omvangrijk pakket maatregelen gepresenteerd. De exacte uitwerking daarvan wordt binnen enkele dagen verwacht. In dit bericht worden de belangrijkste maatregelen besproken. Lees meer...

17 maart 2020: Het Coronavirus: een checklist voor ondernemers
De afgelopen dagen zijn door de overheid verstrekkende maatregelen genomen en ondervindt inmiddels iedere ondernemer de gevolgen van de Coronacrisis. Ondernemers worden bijvoorbeeld met de situatie geconfronteerd dat zij verplichtingen richting anderen door het Coronavirus niet na kunnen komen en andersom. Waar moet u als ondernemer tijdens deze crisis rekening mee houden? Lees meer...

17 maart 2020: Help mijn werknemers werken thuis! Wat moet ik doen?
Met de huidige maatregelen van het kabinet omtrent het Corona-virus, ontkom je als werkgever er bijna niet meer aan: thuiswerken. Maar wat betekent dit nou voor jou als ondernemer? Wat moet je regelen en in hoeverre ben je verantwoordelijk voor de werkplek? Lees meer...

17 maart 2020: Geen kinderopvang, wel betalen. Mag dat?
Nu minister Slob afgelopen zondag bekend heeft gemaakt dat scholen en kinderdagverblijven tot en met 6 april a.s. dicht moeten blijven, rijst bij veel ouders de vraag of zij de kinderopvang dan nog wel moeten betalen. De kinderopvang beroept zich op overmacht, maar voor wiens rekening komt dit? Lees meer...

16 maart 2020: Coronavirus en liquiditeitsproblemen: kom nu in actie!
Vanuit de markt krijgen wij diverse vragen over de werktijdverkorting en hoe die aan te vragen. Daarom hebben wij een checklist opgesteld, zodat u in één oogopslag kunt zien welke voorwaarden voor toewijzing gelden en welke gegevens u dient aan te leveren in het kader van de aanvraag. Lees meer...

3 maart 2020: Het Coronavirus: de meest gestelde vragen vanuit werkgeversperspectief
Het houdt de gemoederen al weken bezig: het Coronavirus. Het virus grijpt om zich heen en komt steeds dichter bij de organisaties in Nederland. Veel werkgevers vragen zich nu af hoe zij hiermee om moeten gaan. Wat wordt er van hen en de werknemers verlangd? Lees meer...