Ondernemingsrecht

Alle regelgeving waarmee u als ondernemer te maken heeft, valt onder het ondernemingsrecht. Een breed vakgebied met veel verschillende deelterreinen, waarvoor wij specialisten in huis hebben. Dit zijn advocaten die een postdoctorale opleiding hebben gevolgd of door praktijkervaring veel specifieke kennis hebben opgedaan. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze verbanden kunnen leggen naar elkaars specialiteiten. Hierdoor kunnen ze over en weer snel en gericht informatie inwinnen om uw zaak tot een goed eind te brengen.

Ondernemingsrecht en het advies hierover is geen exclusief domein van de advocaat. Ook andere disciplines houden zich hiermee bezig, zoals het notariaat en de tegenwoordig vaak aan accountantskantoren verbonden bedrijfsjuristen. Wij onderscheiden ons doordat wij ook procederen in ondernemingsrechtelijke zaken. Voor rechtbanken, voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en voor arbiters. In geschillen tussen aandeelhouders, partijen bij een bedrijfsovername en bij bestuurdersaansprakelijkheid. Hierdoor kennen wij het klappen van de zweep en kunnen we onze kennis gebruiken in onze advisering en uw overeenkomsten.

Onze ondernemingsrechtelijke disciplines: