Leren reorganiseren: Bierman Advocaten wijst u de weg

Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. De toekomst is onzeker. Dat leest u ook terug in de krantenkoppen die wekelijks de revue passeren: “Grote ontslaggolf door coronacrisis begonnen”, “RAI Amsterdam gaat reorganiseren en schrapt 125 banen”, “NS wil 2300 banen schrappen”, en “KLM informeert vakbonden over reorganisatie”. Ondanks de steeds strenger wordende maatregelen, probeert de overheid ondernemers een reddingsboei toe te werpen. De meest recente reddingsboei is de NOW 3.0 die per 1 oktober 2020 ingaat.

Hoewel de overheid haar best doet, blijken de maatregelen niet altijd toereikend. Het besparen op personeelskosten is daarom voor veel ondernemers (in de nabije toekomst) onvermijdelijk. U denkt misschien liever niet aan reorganiseren, maar ook u kunt in de positie terecht komen waarbij u op de personeelskosten moet besparen. Een slechter wordende financiële situatie is de meest voor de hand liggende oorzaak, maar ook een verandering in de bedrijfsvoering of het sluiten van (een deel van) uw onderneming, kan reden zijn voor een reorganisatie.  

Wanneer u tot de conclusie komt dat een reorganisatie voor uw onderneming de juiste uitweg is, komt er veel op u af. Welk proces moet u doorlopen? Waar dient u rekening mee te houden? Heeft de ondernemingsraad een rol in dit proces? Wie moet u ontslaan? Wat zijn de kosten? Etc. Onze specialisten begrijpen dat dit een lastige periode voor u is. Daarom hebben zij de artikelenreeks ‘Leren reorganiseren’ geschreven, om u wegwijs te maken in al hetgeen bij een reorganisatie komt kijken. Daarnaast hebben ook zij een stappenplan opgesteld. Onze specialisten zijn namelijk van de praktische aanpak. Kennis overbrengen is belangrijk, maar u moet ook weten wanneer u welke stappen moet nemen. Voor een verdere toelichting op het stappenplan, kunt u de handleiding downloaden. 

Op deze pagina vindt u alle reeds gepubliceerde artikelen uit onze artikelenreeks 'Leren reorganiseren'. Klik op de titel om naar het betreffende artikel te gaan. 
 

Leren reorganiseren: is er nog een alternatief?

Leren reorganiseren: bedrijfseconomische redenen voor ontslag

Leren reorganiseren: de rol van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering

Leren reorganiseren: Wet melding collectief ontslag

Leren reorganiseren: het sociaal plan

Leren reorganiseren: Welke werknemers komen in aanmerking voor ontslag?

Leren reorganiseren: de peildatum

Leren reorganiseren: de bedrijfsvestiging