Familiebedrijven

Het familiebedrijf is de ruggengraat van de Nederlandse economie. Niet winstmaximalisatie, maar continuïteit is wat telt. Ook in de governance van het familiebedrijf is dat belangrijk.

Zijn de aandelen volledig in handen van de familie of zijn er ook outside-aandeelhouders? Wordt het bestuur van de onderneming nog gevormd door familieleden of zijn ook hier derden van buiten aangetrokken? Vanuit een scala aan mogelijkheden helpen wij u een zo goed mogelijke governance neer te zetten. Het gaat dan om bevoegdheden van het bestuur ten opzichte van de aandeelhouders, de instelling van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, specifieke bevoegdheden van meerderheidsaandeelhouders binnen de groep van familieaandeelhouders of bijvoorbeeld opvolging door familieleden in het bestuur. Met een familiestatuut stellen we veel van deze punten vooraf helder en duidelijk vast.

De opvolging binnen het familiebedrijf verdient speciale en zorgvuldige aandacht. Ook op dat punt adviseren wij u graag en komen we met heldere oplossingen.