Terug naar overzicht

Praktische tips voor ondernemers in zware Corona tijden

Karel K.F. Leenhouts

mr. Karel Leenhouts

Geplaatst op

10 minuten

De hier gepubliceerde informatie is bijgewerkt tot en met 18 maart 2020.
 

Corona Ondernemerslijn
Heeft u juridische vragen die betrekking hebben op het Coronavirus? Bel dan met onze Corona Ondernemerslijn. Een team van specialisten is 24/7 bereikbaar om vragen over bijvoorbeeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud te beantwoorden. Dit is geheel kosteloos. Klik hier om naar de Corona Ondernemerslijn te gaan.

 

Praktische tips
 

 1. Zorg dat de voorraden in uw bedrijf zo klein mogelijk zijn. Dat scheelt liquiditeit. En probeer met uw leveranciers afspraken te maken over snelle leveringen. Wellicht dat er voor de klanten dan wat wachttijd ontstaat, doch daar heeft men er in deze aparte tijd wel begrip voor.
   
 2. Uw debiteurenstand moet u zo laag mogelijk proberen te houden. Dat betekent dus gewoon nabellen en eventueel al voor de vervaldatum informeren of alles in orde is en of er met de geleverde goederen of diensten verder niets aan de hand is. Alleen zo kunt u dubieuze debiteuren voorkomen.
   
 3. Zorg dat u zo spoedig mogelijk een aanvraag indient voor een loonkosten ondersteuning op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Zie voor de wijze waarop dit moet gebeuren en de toepasselijke voorwaarden, ons andere artikel op onze website hierover.
   
 4. Zorg ook dat u uitstel verkrijgt van belastingbetalingen. Loon-, inkomsten-, vennootschapsbelasting en BTW. Allemaal verplichtingen die u voor u uit kunt schuiven. Ook van de al opgelegde voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting kunt u uitstel van betaling krijgen. Dat scheelt u gelijk in liquiditeit.
   
 5. Wijs uw bank, bij wie u een financieringsarrangement heeft, op de verruiming van de Borgstelling MKB regeling (BMKB). Die geldt ook voor ZZP-ers.
   
 6. Als er toch betalingsonmacht optreedt, meldt u dat dan direct bij de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds. Als u dat niet doet bestaat het risico dat u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden en niet afgedragen pensioenpremies. U moet die melding “onverwijld” doen. Dat wil zeggen: binnen twee weken nadat de betaling gedaan had moeten zijn. Ook als een bestuurder in de veronderstelling is dat het liquiditeitsprobleem slechts van tijdelijke aard is, moet hij tijdig melding maken van zijn betalingsonmacht.
   
 7. Denk aan de mogelijkheid van het vooruit gefinancierd krijgen van uw debiteuren (factoring). U krijgt dan doorgaans binnen 24 uur nadat uw facturen zijn verstuurd een voorschot betaald. Als de factuur uiteindelijk geheel door uw klant is betaald, krijgt u het restant gedeelte betaald. U bent wel aan de factormaatschappij een vergoeding verschuldigd, maar uw haalt snel liquiditeit naar voren.
   
 8. Een ander mogelijkheid is het verkrijgen van werkkapitaal via crowdfunding. U boort dan buiten de bank andere financieringsmogelijkheden aan. Veelal bij particulieren of private equity fondsen. Is een niet erg makkelijke weg, maar met begeleiding en een goed bedrijfsplan bestaan hier serieuze mogelijkheden.
   
 9. Tot slot zou u kunnen overwegen om een zgn. “sale and leaseback” constructie op te zetten. U verkoopt dan als eigenaar uw pand, transportmiddelen of andere kapitaalsgoederen en vervolgens huurt u deze direct weer terug. U kunt dan gelijk over kapitaal beschikken. Het kost natuurlijk wel geld aan de kopende partij, die zijn risico dat hij gaat lopen afgedekt wenst te zien

Karel Leenhouts  / 06 53 68 80 68 / leenhouts@bierman.nl
Tiel, 18 maart 2020

De hier gepubliceerde informatie is bijgewerkt tot en met 18 maart 2020.

 
Wetsvoorstel Franchise aangenomen; bent u al goed voorbereid?

Gerelateerd bericht:

Wetsvoorstel Franchise aangenomen; bent u al goed voorbereid?