Klachten & geschillen

Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Wij doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wij vertellen u graag wat u dan kunt doen.

Als u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt ook contact opnemen met mr. Johan Thielen, onze klachtenfunctionaris. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling.