Disclaimer

Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van deze site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat daarop geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt Bierman Advocaten daarom geen enkele aansprakelijkheid.

Hoewel Bierman Advocaten haar daarvoor ingeschakelde hulppersonen opdracht heeft gegeven adequate maatregelen te nemen genomen teneinde via de site verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, kunnen onrechtmatige acties van derden nimmer volledig worden voorkomen.

Bierman Advocaten biedt u derhalve altijd de mogelijkheid uw gegevens op andere wijze aan haar kenbaar te maken. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Bierman Advocaten. Niets afkomstig van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bierman Advocaten.

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kunnen worden gericht aan webcare@bierman.nl.

Bierman Advocaten is de handelsnaam van Bierman Advocaten LLP. Bierman Advocaten LLP heeft haar hoofdvestiging te Tiel en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 55406610. Bierman Advocaten LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met zetel te 78 Portsmouth Road, Cobham, Surrey, KT11 1AN Engeland en is ingeschreven onder registratienummer OC366885