Insolventierecht & Herstructurering

Herstructurering van ondernemingen is een extreem complex proces. Staat het rendement onder druk, de balans of zijn het de liquiditeiten? Elke situatie van discontinuïteit vraagt om verschillende maatregelen. Daarnaast spelen er vele belangen, zoals die van werknemers, aandeelhouders, afnemers en leveranciers. Dat vergt niet alleen juridische maatregelen, maar ook strategische afwegingen.

In deze complexe processen opereert ons team op het allerhoogste niveau. Wij bieden effectieve oplossingen in een vaak multidisciplinair samengesteld team, met fiscalisten, accountants, bedrijfskundigen en valuators. Vanwege onze specialistische kennis worden we door de Rechtbank aangesteld in grote, vaak complexe faillissementen, zoals Kijkshop, Hotel de Wereld, B.V. Vitesse, OSGMetrium en Klomp Groepsvervoer. Daarmee behoren wij als curatoren tot de landelijk top.

Wij bieden een volledig palet van juridische dienstverlening voor de onderneming in financiële moeilijkheden, zoals:

Dit is een bericht voor alle betrokkenen bij het faillissement van Kijkshop

Op 9 mei 2023 vond de opheffingszitting plaats in het faillissement van Kijkshop. Tijdens deze zitting werd het verzoek van de curatoren behandeld om het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten. Door middel van dit bericht willen wij u laten weten dat de rechtbank dit verzoek heeft gehonoreerd.  

De opheffing heeft tot gevolg dat de curatoren het nog in de boedel aanwezige actief zullen gaan uitkeren aan de schuldeisers. Helaas is dit actief enkel toereikend om bepaalde boedelschuldeisers gedeeltelijk te kunnen voldoen. Dit betekent dat aan preferente en concurrente schuldeisers geen enkele uitkering zal kunnen worden gedaan.      

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Cees Klomp, Johan Thielen en Marike Boersen
curatoren