Vanwege de coronacrisis wordt er veel thuisgewerkt. Hier hebben wij al eerder over geschreven in het artikel "Help mijn werknemers werken thuis! Wat moet ik doen?". Om u als werkgever nog verder op weg te helpen, hebben wij nog een aantal praktische tips & tricks over thuiswerken op een rij gezet.

Wilt u overigens als werkgever op dit moment een verzoek van uw werknemer tot thuiswerken weigeren, dan dient u dit goed te onderbouwen. In het kader van de corona-crisis is thuiswerken op dit moment toch echt wel ‘het nieuwe normaal’.
 

Gezonde en veilige werkplek

De werkgever is (onder andere op grond van de Arbo-regelgeving) verplicht zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving, ongeacht of dit op kantoor of thuis is. Om aan deze zorgplicht te voldoen, dient u als werkgever in ieder geval de volgende maatregelen in acht te nemen.

 1. Voorzie uw werknemers van benodigde materialen
  Als een werknemer op initiatief van de werkgever thuiswerkt, heeft de werkgever de verplichting om de werknemer van de benodigde materialen te voorzien (zoals een laptop of smartphone).
   
 2. Geef uw werknemers instructies en inlichtingen
  Ook heeft u een wettelijke verplichting om werknemers inlichtingen en instructies te geven. Dit geldt ook als uw werknemer thuiswerkt.
   
  • Geef uw werknemers tips over een verantwoorde werkhouding. Lees hier meer.
    
  • Geef uw werknemers instructies over beschermingsmaatregelen die betrekking hebben op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hier richtlijnen voor opgesteld. Deze richtlijnen kunt u hier vinden. Stimuleer uw werknemers onder andere:
    
   • de werkplek regelmatig met ontsmettingsmiddel schoon te maken;
   • regelmatig (gedurende tenminste 20 seconden) de handen te wassen;
   • de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan te raken;
   • aan de binnenkant van de elleboog te niezen en te hoesten;
   • gebruik te maken van papieren zakdoeken en deze na gebruik weg te gooien.
  • Maak uw werknemers duidelijk dat het regelmatig nemen van pauzes en het werken volgens een vast ritme gezondheidsklachten helpt te voorkomen. Zo is het aan te raden dat de werknemer de dag begint en afsluit met een vast ritueel, zoals een rondje lopen. Als de werknemer op kantoor werkt, zorgt de reistijd vaak voor het kunnen loslaten van de werkdag. 
 3. Blijf communiceren met uw werknemers
  Langdurig thuiswerken kan werknemers het gevoel geven ongestructureerd en eenzaam te zijn. Prettige communicatie is, zeker in deze stressvolle situatie, belangrijk. Voer dagelijks een kort telefoongesprek en geef een update van hoe het op het bedrijf gaat. Hierin is ook een grote rol weggelegd voor leidinggevenden; geef vertrouwen aan uw werknemers, besteed aandacht en erken de inspanningen en prestaties. Samen zitten we immers in deze coronacrisis en samen komen we die ook weer te boven.

  Probeer ook het teamgevoel te behouden door middel van telefoon- en skypegesprekken.

Tip: vraag kosteloos een model thuiswerkovereenkomst aan

Op dit moment zien wij dat veel ondernemingen nog geen goede thuiswerkovereenkomst hebben liggen. Nu er zo massaal wordt thuisgewerkt, is een goede thuiswerkovereenkomst van belang. Het is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst waarin individuele of algemene afspraken worden vastgelegd met betrekking tot het thuiswerken. Belangrijk voor zowel werkgever als werknemer. Qua afspraken kunt u denken aan een geheimhoudingsverklaring, afspraken over de te verrichten werkzaamheden, verplichtingen vanuit de Arbowet en een bruikleenovereenkomst voor de tijdelijk te gebruiken materialen van de werkgever. Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar te helpen. Daarom hebben wij een model thuiswerkovereenkomst voor u opgesteld die u kosteloos kunt opvragen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar kranenburg@bierman.nl

Dit artikel is geschreven door mrs. Karen Vos, Niels van den Bogaard en Samantha Kranenburg

Corona Ondernemerslijn
Heeft u juridische vragen die betrekking hebben op het Coronavirus? Bel dan met onze Corona Ondernemerslijn. Een team van specialisten is 24/7 bereikbaar om vragen over bijvoorbeeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud te beantwoorden. Dit is geheel kosteloos. Klik hier om naar de Corona Ondernemerslijn te gaan.