Verzekeringsrecht

Een verzekeraar die weigert om een schade te vergoeden of een discussie over de hoogte van de schade. Helaas komt dit regelmatig voor. Het is voor u vaak moeilijk om te beoordelen of het standpunt van de verzekeraar juist is. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het beoordelen van het dekkingsstandpunt van verzekeraars en de afwikkeling van de schade. Vaak lukt dit in overleg met de verzekeraar, maar als het nodig is voeren wij daarvoor ook een procedure.

De door de verzekeraar opgestelde polisvoorwaarden zijn vaak moeilijk te doorgronden en staan vol met vakjargon. Wij kunnen u hierbij helpen. Mochten de voorwaarden echt onduidelijk zijn, dan wijzen wij de verzekeraar erop dat de voorwaarden dan in uw voordeel moeten worden uitgelegd.

Wij helpen u met: