Franchise

Als franchiser bent u zelfstandig ondernemer en maakt u gebruik van een vaak bewezen formule. Over de inkoop of bijvoorbeeld de marketing hoeft u zich dan doorgaans minder zorgen te maken. De formule wijst u de weg.

In de samenwerking met de franchisegever moet u echter wel weten waar u zich aan bindt. Dat vraagt om duidelijke afspraken. Welke prijsstelling wordt gehanteerd? Welke kosten moet u betalen? Hoe lang mag u de formule uitbaten. Blijft na afloop van de samenwerking het verkooppunt van u? Mag u de opgebouwde goodwill te gelde maken? Of kan de formule zonder uw instemming zo maar worden aangepast? En moet u daarvoor extra kosten maken?

Bij het ondernemerschap komen ook veel andere zaken kijken. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van gemeentelijke vergunningen en het aannemen van personeel, beoordeling en ontslag. U zult u goed moeten verzekeren tegen allerlei ondernemersrisico’s. U huurt wellicht een pand; loopt de samenwerkingsovereenkomst daarmee parallel? Mag die huur tussentijds worden opgezegd? Kortom: vragen te over, die we samen met u en met onze vele jaren ervaring in de wereld van franchise op de juiste manier kunnen beantwoorden. Met up to date kennis, als lid van de specialistenvereniging voor Distributie-, Franchise en Agentuurrecht (DFA).