Financiële Instellingen

Ons team van ondernemingsrechtadvocaten treedt regelmatig op voor financiële instellingen, zoals banken en leasemaatschappijen. Met onze uitgebreide expertise op het gebied van herstructureringen en insolventie kunnen wij u nog beter adviseren. Bijvoorbeeld over kredietopzegging, uitwinning zekerheden, pandrechten en borgtocht en het veiligstellen van leaseobjecten en de procedures die daarbij horen, zoals beslagleggingen.