Intellectuele Eigendom

Wat als uw concurrent meelift op door u ontwikkelde modellen? Of aanhaakt aan uw reclame-uitingen vanuit uw handelsnaam? Dan krijgt u te maken met intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht en rechten rondom alle creaties van de menselijke geest. Wij helpen u daar graag  bij.

Te beginnen met een advies over het beschermen van uw rechten, bijvoorbeeld door het deponeren van handelsnamen, domeinnamen, model- en merkenrechten. Bij inbreuk op uw rechten adviseren wij u wat te doen en kunnen wij in overleg direct maatregelen nemen. Denk hierbij aan procedures om de inbreuk te stoppen en waar nodig een schadevergoeding te eisen.