Intellectuele Eigendom

Wat als uw concurrent meelift op door u ontwikkelde modellen? Of aanhaakt aan uw reclame-uitingen vanuit uw handelsnaam? Dan krijgt u te maken met intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht en rechten rondom alle creaties van de menselijke geest. Wij helpen u daar graag  bij.

Te beginnen met een advies over het beschermen van uw rechten, bijvoorbeeld door het deponeren van handelsnamen, domeinnamen, model- en merkenrechten. Bij inbreuk op uw rechten adviseren wij u wat te doen en kunnen wij in overleg direct maatregelen nemen. Denk hierbij aan procedures om de inbreuk te stoppen en waar nodig een schadevergoeding te eisen.

 

Onze specialisten voor Intellectuele Eigendom