Incasso

Uw klant betaalt niet. De oplopende debiteurenpositie veroorzaakt spanning op de bankfinanciering en liquiditeit. Die zorg moet zo snel mogelijk van tafel. U verwacht een betrouwbare, uiterst doortastende en deskundige partner die de incasso voor u oppakt. Die partner vindt u bij Bierman Advocaten. Wij ondersteunen u graag.

Het incassotraject koppelen wij aan strikte termijnen, zodat de druk hoog blijft. Als dit niet direct tot resultaat leidt, dan leggen wij beslag, vragen het faillissement aan of gaan tot dagvaarding over.

Naar wens richten wij de incasso zo in, dat het behoud van de relatie voorop staat.

        Maak kennis met korting

Voor vorderingen die niet door de debiteur worden aangevochten, hanteren wij speciale tarieven. Meer informatie hierover vindt u in onze brochure.