Aandeelhoudersbelangen

Een aandeelhouder in het MKB is doorgaans meer dan een kapitaalverschaffer alleen. Vaak is er de intentie om samen te werken. Ook wanneer uw deelname zich beperkt tot financiering, verlangt u over het algemeen meer informatie dan de jaarlijkse inzage van het jaarverslag. Als minderheidsaandeelhouder is het niet altijd eenvoudig om uw rechten geldend te maken. Wij adviseren u graag hierover en bieden vaak uitzicht in schijnbaar hopeloze situaties.

Aandeelhoudersregelingen

Een goede samenwerking tussen aandeelhouders binnen de vennootschap is vitaal voor het slagen van de onderneming van de vennootschap. Aandeelhoudersovereenkomsten binden de aandeelhouders aan regels voor deze samenwerking en zorgen ervoor dat conflicten zonder veel schade voor de onderneming kunnen worden opgelost. Onze afdeling Vennootschapsrecht adviseert u graag over de mogelijkheden en werkt voor u een oplossing op maat uit. Vlug, veilig en voordelig. 

Aandeelhoudersgeschillen

Ook met een goede aandeelhoudersovereenkomst kunnen geschillen ontstaan. Ongewenst gedrag van medeaandeelhouders, niet afgestemde exit wensen, arbeidsongeschiktheid, een herfinancieringsnoodzaak van de vennootschap en onenigheid over belangrijke besluiten leiden vaak tot dergelijke geschillen. Onze afdeling Vennootschapsrecht lost ze snel en met behoud van de waarde van de onderneming voor u op.