Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De WHOA maakt het voor ondernemers in financieel zwaar weer mogelijk om een faillissement te voorkomen. De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid om een te hoge schuldenlast te verminderen of activiteiten buiten faillissement te beëindigen door een akkoord aan te bieden aan schuldeisers. Zodra de rechtbank het akkoord goedkeurt, zijn alle schuldeisers aan het akkoord gebonden. Ook de schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd.

Ons WHOA-team

Bij de WHOA spelen naast juridische aspecten ook financiële en strategische vraagstukken een rol. Ons WHOA-team heeft zich gespecialiseerd in de vraagstukken die zich bij de ondernemer spelen en daar haar dienstverlening op afgestemd. Ons WHOA-team doet dit in samenwerking met accountants en valuators. Bij een WHOA-traject bent u verplicht om u te laten begeleiden door een advocaat.

“Per 1 januari 2021 treedt de WHOA in werking. De WHOA komt op een zeer geschikt moment. Veel ondernemers dreigen door de coronacrisis niet alleen hun levenswerk te verliezen en hun personeel te moeten ontslaan, maar dreigen ook door een faillissement jaren te worden achtervolgd vanwege mogelijke persoonlijke aansprakelijkheden. Het tijdig gebruik maken van de WHOA kan dit voorkomen.”

Schuldenaar: ik wil begeleiding bij de WHOA     

 

Schuldeiser: mijn rechten bij de WHOA

 

Publicaties met betrekking tot de WHOA


18 januari 2021: Nieuwe herstructureringswetgeving direct van meerwaarde voor de ondernemer in zwaar weer!
Sinds 1 januari 2021 maakt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) het voor ondernemers in financieel zwaar weer mogelijk om een faillissement te voorkomen door een (dwang)akkoord aan zijn schuldeisers aan te bieden. Een welkom instrument voor ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Op vrijdag 15 januari 2021 is de eerste uitspraak in het kader van deze nieuwe wet gepubliceerd. De uitspraak gaat in op voorzieningen die een ondernemer op grond van de WHOA al in een vroegtijdig stadium aan de rechtbank kan verzoeken te treffen, waarna de ondernemer kan proberen succesvol een (dwang)akkoord tot stand te brengen. Lees meer...