Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de ondersteuningsmaatregelen bekend gemaakt die naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerd gaan worden. Op dezelfde dag hebben de specialistenverenigingen van arbeidsrechtadvocaten, VAAN, VJA en NVJAA, ’s avonds een webinar georganiseerd. In dit artikel bespreek ik de praktische – niet gelijk opvallende – punten die tijdens het webinar naar voren kwamen en waar u nu alvast rekening mee kunt houden.  
 

 • Om goed gebruik te kunnen maken van de verschillende regelingen, is ondersteuning van een accountant/fiscalist en jurist aan te raden.
 • Wat onder loon valt, staat geregeld in artikel 16 van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen. Van bonussen en provisies wordt aangenomen dat deze onder het loonbegrip vallen.
 • De in de periode waarover de ondersteuning zich uitstrekt uitbetaalde transitievergoeding telt niet mee bij de bepaling van de omvang van de loonsom.
 • Er zit een maximum van de geldende loonsom per werknemer in van € 9538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden in Nederland valt onder dit maximum.
 • Het gaat om “eigen werknemers” in de zin van de Sociale Verzekeringsregelgeving. Dus niet om payroll werknemers. Het payroll bedrijf zal zelf voor de werknemers een ondersteuningsaanvraag in moeten dienen.
 • Voor pensioenpremie, vakantiegeld en verzekeringspremies wordt een opslag van 30% vergoed.
 • De in het kader van de werkkostenregeling vrijgestelde kostenvergoedingen tellen voor de berekening van de loonkosten niet mee.
 • Sociale verzekeringsuitkeringen die aan de werknemer worden uitgekeerd via de werkgever tellen voor het loonbegrip niet mee.
 • Directeuren groot aandeelhouders (DGA) worden niet aangemerkt als werknemers en daar kan dus geen loonkostensubsidie voor worden aangevraagd.
 • Beëindiging van arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden door bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst, kan ook tijdens de looptijd van de NOW gewoon plaatsvinden.
 • Werkgevers kunnen voor de afweging komen te staan of zij een reorganisatieontslag zouden willen toepassen, of in aanmerking willen komen voor een loonkostensubsidie. Het is een keuze tussen of de ene of de andere maatregel. Op termijn kan reorganisatieontslag voordeliger zijn. Dit vraagt wel om maatwerk per onderneming.
 • Krachtens artikel 13 lid d van de NOW moet de werkgever de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, of bij ontbreken daarvan, de werknemers, informeren over de verlening van de subsidie.
 • De subsidie mag alleen worden aangewend voor de betaling van loonkosten.
 • Werkgevers wordt geadviseerd om, als zij voornemens waren aan werknemers om economische redenen een loonoffer te vragen, dit te laten plaatsvinden in de periode na afloop van de NOW.
 • Kleine ondernemers hebben in 2019 0,4% kans gehad op fiscale/sociale verzekeringscontrole. De vraag is hoe de overheid de verstrekte subsidies op juistheid achteraf gaat controleren.
   

Tijdelijke noodmaatregel “Overbrugging voor behoud werkgelegenheid” (NOW)

Benieuwd naar de inhoud van de tijdelijke noodmaatregel “Overbrugging voor behoud werkgelegenheid” (NOW)? Klik dan hier. Vanaf 6 april a.s. kunnen de aanvragen voor de NOW worden ingediend bij het UWV.

Bedrijven die aan de gestelde voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen E-herkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen worden gedaan met het loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Voor alle financiële regelingen kunt u hier kijken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
 

Nog vragen of hulp nodig?

Heeft u nog inhoudelijke vragen over alle ondersteuningsmaatregelen of heeft u hulp nodig bij het doen van aanvragen? Neem dan gerust contact op met ons team van specialisten van sectie arbeidsrecht.

Karel Leenhouts 
leenhouts@bierman.nl / 06-53688068

Niels van den Bogaard
bogaard@bierman.nl / 06-13965560

Samantha Kranenburg
kranenburg@bierman.nl / 06-13868916

Karen Vos
k.vos@bierman.nl / 06-51272094 

Corona Ondernemerslijn
Heeft u juridische vragen die betrekking hebben op het Coronavirus? Bel dan met onze Corona Ondernemerslijn. Een team van specialisten is 24/7 bereikbaar om vragen over bijvoorbeeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud te beantwoorden. Dit is geheel kosteloos. Klik hier om naar de Corona Ondernemerslijn te gaan.