Crediteuren Kijkshop

Vordering
Heeft u een vordering op Kijkshop? Dan verzoeken wij u uw vordering bij ons bekend te maken. Dit kan door het invullen van een aanmeldingsformulier (klik hier om het formulier te downloaden). Zodra u het formulier heeft ingevuld, kunt u het sturen naar crediteurkijkshop@bierman.nl.

Bewijsstukken

Wij verzoeken u de stukken bij te voegen die in het aanmeldingsformulier worden opgevraagd.

Eigendomsvoorbehoud

Als u zaken heeft geleverd aan Kijkshop waarop een eigendomsvoorbehoud of een ander recht rust, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk via crediteurkijkshop@bierman.nl bij ons bekend te maken. Wij verzoeken u uitdrukkelijk om dan wel de bewijsstukken hiervan bij te voegen.

Afkoelingsperiode

Nu dit een zeer omvangrijk faillissement is waarin vele partijen een belang hebben, heeft de Rechtbank Gelderland een zogenaamde afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van twee maanden. Tijdens deze afkoelingsperiode zullen zaken zonder machtiging van de rechter-commissaris (vooralsnog) niet worden afgegeven.

Tussentijdse berichtgeving

Ons kantoor zal geen tussentijdse berichtgeving aan crediteuren verstrekken. Wel is het mogelijk om de openbare verslagen te raadplegen op onze website onder het hoofdstuk "faillissementen". Via deze verslagen kunt u de voortgang van het faillissement volgen. U zult nog wel per brief nadere informatie ontvangen zodra het faillissement kan worden afgewikkeld.

Heeft u vragen?

In verband met de hectiek rondom dit faillissement verzoeken wij u eventuele vragen met betrekking tot uw vordering uitdrukkelijk via het e-mailadres crediteurkijkshop@bierman.nl te stellen en niet telefonisch contact op te nemen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.