Wat staat er in een testament?

Uit een testament kan worden opgemaakt wie de erfgenamen zijn. Ook kan hieruit worden opgemaakt welk gedeelte van de nalatenschap zij erven. Een testament schrijft ook voor hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Omdat het erfrecht in 2003 aanzienlijk is gewijzigd, is het van belang om rekening te houden met het moment waarop het testament is opgesteld en wanneer de nalatenschap is opengevallen. Het oude erfrecht kan immers (gedeeltelijk) van toepassing zijn.
 

Ga terug naar het overzicht