Wat moet ik doen als er geen testament is opgesteld?

Wanneer de overledene (erflater) geen testament heeft opgemaakt, is de wettelijke regeling van toepassing. Uit ‘eigen hoofde’ erven achtereenvolgens:

  1. de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot van de erflater en zijn/haar kinderen
  2. de ouders van de erflater samen met zijn boers en zussen
  3. de grootouders van de erflater
  4. de overgrootouders van de erflater
     

Verder kan er sprake zijn plaatsvervulling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een broer die eigenlijk zou erven overleden is voordat de erflater overlijdt. In dat geval vervullen zijn kinderen zijn plaats. Zij erven gezamenlijk het bedrag dat aan hun vader toe zou komen indien hij nog had geleefd.
 

Ga terug naar het overzicht