Wat is een executeur?

Een erflater kan in zijn testament één of meer executeurs benoemen. Deze heeft tot taak de nalatenschap te beheren en het nodige te doen om de nalatenschap af te wikkelen. 

Tot de taken van de executeur behoren onder meer het maken van een boedelbeschrijving en het informeren van erfgenamen. De executeur kan zelf ook erfgenaam zijn. Wanneer de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is dan mag hij zelfstandig de nalatenschap verdelen. Over de uitoefening van de taken van de executeur, of over zijn loon en/of de door hem gemaakte kosten, ontstaat soms verschil van mening met de erfgenamen. Wij staan u in dat geval graag bij. 

 

Ga terug naar het overzicht