Vermogensafwikkeling

Bij het verdelen of verrekenen van vermogen heeft u inzicht nodig in uw situatie. Het is daarom van belang te weten wat u heeft afgesproken. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, heeft u huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) laten opmaken of heeft u als (ex-) samenwoners gemeenschappelijk vermogen? Een goede vermogensafwikkeling is van groot belang voor uw toekomstige financiële positie. Laat u daarom deskundig adviseren door één van onze familierechtadvocaten.

Gemeenschap van goederen

Om te bepalen wat er na echtscheiding met vermogen moet gebeuren, is het van belang om te weten wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent.

  • Voor 1 januari 2018: het vermogen maakt onderdeel uit van de huwelijksgoederengemeenschap. Dit vermogen moet bij echtscheiding 50-50 gedeeld worden. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen. Heeft u bijvoorbeeld een erfenis, ontslagvergoeding of schenking ontvangen dan kunnen wij voor u beoordelen of deze wel of niet verdeeld moeten worden.
  • Na 1 januari 2018: het vermogen dat u voor het aangaan van het huwelijk bezat, blijft privévermogen. Het tijdens het huwelijk verkregen vermogen dient 50-50 te worden verdeeld. Had u voor 1 januari 2018 al een onderneming dan kan het lastig zijn om te bepalen wat verdeeld dient te worden. Wij adviseren u hier graag over.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Wanneer u voor uw huwelijk bij de notaris geregeld heeft hoe er bij echtscheiding moet worden afgerekend, lijkt dit duidelijk. In de praktijk ontstaat er echter regelmatig discussie over de uitleg van de gemaakte afspraken.

Over welk bedrag moet er worden afgerekend, is dit te financieren en loopt de continuïteit van uw onderneming dan geen gevaar? Wij verstaan ons vak en adviseren u graag over uw specifieke situatie.

Samenlevingsovereenkomst

Bij de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst moet ten eerste naar de tekst van de overeenkomst gekeken worden. Daarnaast kunnen er echter nog zaken gemeenschappelijk zijn. Ook bij ontbinding van een samenlevingsovereenkomst adviseren wij u graag.

Geen samenlevingsovereenkomst

Is er geen samenlevingsovereenkomst, dan wordt gekeken naar de wet en naar wat in de gegeven situatie redelijk is.
 

Ga terug naar het overzicht Meer weten over uw vermogenspositie bij scheiding?