Schuldeiser: mijn rechten bij de WHOA

Als schuldeiser van een noodlijdende onderneming kunt u te maken krijgen met een wederpartij die een WHOA-traject is gestart. Daarnaast kunt u zelf het initiatief nemen voor een WHOA-akkoord van uw schuldenaar. Dit doet u door de rechtbank te verzoeken een deskundige aan te wijzen, die het akkoord namens de wederpartij zal voorbereiden en uitvoeren. Bij een geslaagd WHOA-traject zal een groter gedeelte van uw vordering worden voldaan, dan in een faillissementssituatie. Ons WHOA-team kan u in beide situaties begeleiden bij en adviseren over onder andere:

  • de beoordeling en haalbaarheid van het aanstellen van een herstructureringsdeskundige;
  • de onderhandelingen over het akkoord;
  • de indeling van de klassen;
  • het stemmen over het akkoord;
  • verzoek tot weigering van de homologatie (goedkeuring) van het akkoord door de rechtbank;
  • het veiligstellen van uw rechten ten aanzien van het akkoord.