Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht verandert voortdurend. De Wabo en de Crisis- en Herstelwet zijn nu een aantal jaar van kracht en inmiddels lopen er vergevorderde plannen voor een nieuwe Omgevingswet. Hoe houdt u het overzicht? Onze bestuursrechtadvocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en helpen u de weg te vinden in het oerwoud aan regels. 

Ondernemers, overheden en burgers kunnen onder andere bij ons terecht voor:

  • projectbegeleiding, inventariseren en aanvragen van de benodigde vergunningen en het in kaart brengen en toetsen van de ruimtelijke aspecten en risico’s, waaronder de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet;
  • advies bij bestemmingsplanprocedures, bijvoorbeeld door het opstellen van inspraakreacties en zienswijzen;
  • het begeleiden van aanvragen om van een bestemmingsplan af te wijken, bijvoorbeeld binnenplanse afwijkingen, kruimelgevallen en projectbesluiten;
  • advies bij planschade, variërend van de beoordeling van planschadeovereenkomsten en planschaderisicoanalyses tot het opstellen van planschadeclaims;
  • vergunningenmanagement voor infrastructurele contracten (UAV-gc 2005);
  • het beoordelen van exploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen.