Internationale Commerciële Arbitrage

U handelt steeds vaker met buitenlandse partijen en uw onderneming vaart daar wel bij. Tegelijkertijd neemt de kans op juridische geschillen en dus procedures eveneens toe. Niet altijd is dan helder waar u moet procederen. Is dit Nederland of het land waar uw contractspartner gevestigd is? Krijgt u in een procedure gelijk, dan is voorts nog maar de vraag of u uw gelijk kunt halen. Binnen de EU is dit in het algemeen wel goed mogelijk gelet op de bestaande wet- en regelgeving in de EU. Maar wat te denken van de situatie dat uw contractspartner gevestigd is in de Verenigde Staten, China of Brazilië?

Internationale commerciële arbitrage geeft in deze gevallen uitkomst. Voorafgaand aan de zakelijke afspraken komt u met uw contractspartner overeen dat u eventuele geschillen niet laat berechten door de overheidsrechter, maar door arbiters. U kunt in een dergelijk arbitragebeding allerlei afspraken maken, zoals de wijze waarop arbiters worden benoemd, de plaats van behandeling, een eventuele kostenveroordeling e.d. Deze procedure leidt tot een zogenaamd arbitraal vonnis dat met dank aan de New York Convention, in vrijwel de gehele wereld relatief makkelijk kan worden uitgevoerd.

Wij hebben ruime ervaring met internationale arbitrageprocedures en informeren u graag over de mogelijkheden voor uw onderneming van een arbitragebeding.