Huurrecht

Bent u huurder of verhuurder van een woning of bedrijfspand? U kunt met al uw vragen over uw rechten en plichten bij ons terecht. Wij hebben onze kennis van het Huurrecht gebundeld en helpen u onder andere bij de volgende zaken:

  • opstellen en beoordelen van (onder)huurovereenkomsten, intentieovereenkomsten, indeplaatsstellingsovereenkomsten en gebruiksovereenkomsten;
  • huurbeëindiging- en ontruimingsprocedures;
  • realiseren van een indeplaatsstelling;
  • advies over huurprijswijzigingen;
  • advies over gecombineerde overeenkomsten, zoals zorg- en franchiseovereenkomsten;
  • huurdersgeschillen (huurincasso, overlast, gebreken);
  • goedkeuring van bedingen die afwijken van het semi-dwingend recht;
  • renovatie en sloop;
  • tijdelijke huur/verhuur woonruimte.