Burenrecht

Waar mensen naast elkaar leven, hebben ze met buren te maken en dus met het Burenrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels over erfafscheidingen en de minimale afstand van bomen en struiken tot de erfgrens. Maar ook om regels die overlast voorkomen. Het Burenrecht is complex, omdat bij de meeste vraagstukken verjaring een rol speelt. Wij kijken graag met u mee vanuit een sterk, veelzijdig team. Samen met u, en uw buren, zoeken we een oplossing die werkt en gaan we voor optimaal woongenot. 

Het Burenrecht is met name gericht op de eigenaren van een perceel, maar kan ook gelden voor huurders. Het Burenrecht geldt daarnaast niet alleen voor particulieren, maar ook voor bouwers en projectontwikkelaars. Bij de aan- en verkoop van grond en de realisatie van gebouwen moet u namelijk ook rekening houden met het Burenrecht.