Appartementsrecht

Of u nu belegger, ontwikkelaar, (particuliere) verhuurder of daadwerkelijk gebruiker bent: elke appartementseigenaar is verplicht lid van de VvE. In deze rol wordt van u verwacht dat u de regels kent die binnen uw VvE gelden en dat u daar ook naar handelt. Niet altijd even makkelijk, want de regels zijn complex. Zo moet u op de hoogte zijn van de wet, de splitsingsakte (statuten incl. reglement en de splitsingstekening), het huishoudelijk reglement én de besluiten die tijdens de vergadering van eigenaars worden genomen. Korte termijnen en bijzondere procedures zijn hierbij meer regel dan uitzondering. Wanneer er binnen het appartementencomplex eigenaren zijn die verschillende belangen en/of wensen hebben, wordt het helemaal lastig. Het is dus zaak om – vanwege die complexe regelgeving – goed op de hoogte zijn van alle regels die binnen uw VvE gelden.

Uiteraard kunnen onze specialisten u (als vastgoedeigenaar, VvE of VvE-beheerder) helpen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • (her)ontwikkeling;
  • besluitvorming;
  • verduurzaming;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • bevoegdheden bestuur;
  • uitleg van splitsingsaktes;
  • splitsingsakte wijzigen
  • verbouwing en renovatie.