Aanbestedingsrecht

Wij hebben ruime ervaring met aanbestedingsprocedures en begeleiden zowel aanbestedende als marktpartijen bij het:

  • maken van de juiste keuze als het gaat om het soort aanbestedingsprocedure;
  • vaststellen en beoordelen van uitsluitingsgronden;
  • kiezen en toetsen van de juiste geschiktheidseisen en selectiecriteria;
  • voorkomen van en omgaan met fouten in inschrijvingen en aanbestedingsprocedures;
  • toetsen van aanbestedingsprocedures in en buiten rechte (aanbestedingskort geding);
  • begeleiden van klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.