Partneralimentatie

Na een (echt)scheiding verandert de financiële situatie van de ex-partners. Ieder wordt nu geacht financieel op eigen benen te staan. Dat lukt niet altijd direct. In die gevallen kan de rechter bij een echtscheiding of op een later moment beslissen dat de ene ex-echtgenoot alimentatie aan de ander dient te betalen.

Voorwaarde is dat één van beiden na huwelijk (1) onvoldoende inkomsten heeft en (2) deze ook niet in redelijkheid kan verwerven. Daarnaast dient de andere echtgenoot draagkracht te hebben om een bijdrage te voldoen. Behoefte en draagkracht zijn dus noodzakelijk voor het kunnen opleggen van een alimentatieverplichting. Naast behoefte en draagkracht kunnen ook niet-financiële factoren een rol spelen bij partneralimentatie. Deze niet-financiële factoren zijn onder te verdelen in objectieve factoren, zoals leeftijd van de partners bij huwelijk en echtscheiding en de duur van het huwelijk en subjectieve factoren. Bij deze laatste kunnen gedragingen van de onderhoudsgerechtigde er voor zorgen dat de onderhoudsplichtige in redelijkheid geen of een lagere bijdrage hoeft te betalen. Het gaat daarbij om vergaande zaken zoals valse beschuldigingen. 

 Duur partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie gewijzigd. Bent u benieuwd wat er precies is veranderd? Download dan ons schema. 

Download hier het partneralimentatieschema

Ga terug naar het overzicht Leg uw alimentatievraag aan ons voor