Arbeid & Pensioen

Het arbeidsrecht. Vrijwel iedere ondernemer en werknemer heeft er dagelijks mee te maken. Het is een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Denk aan veranderende regels voor contracten, ziekte en ontslag. Onze arbeidsrechtspecialisten volgen deze veranderingen op de voet en delen hun actuele kennis graag met u. Bijvoorbeeld via cursussen, lezingen, e-zines en publicaties. Wij zijn er voor zowel werkgevers als werknemers.

Werkgevers helpen wij bij vraagstukken als:

We zorgen voor het opstellen van adequate arbeidscontracten, arbeidsreglementen en concurrentiebedingen, maar ook voor het aanvragen van UWV-vergunningen of bijvoorbeeld collectieve ontslagaanvragen. Samen met uw werknemers bekijken we wat de beste oplossing is om hun opties op de arbeidsmarkt open te houden. Dit leggen we vast in een goed concurrentie- of relatiebeding.
 

Als het tot ontslag komt

Zowel werkgevers als werknemers zijn erbij gebaat dat een ontslag zo goed mogelijk verloopt. Tijdig advies maakt het verschil. Wij zijn zeer ervaren in het Ontslagrecht en weten wat uw rechten en plichten zijn. Wij helpen werkgevers én werknemers daarbij met de volgende zaken:

Pensioen

Uw pensioen lijkt misschien nog heel ver weg. En niet belangrijk genoeg om nu al bij stil te staan. Het is bovendien vaak ingewikkelde en droge materie. Toch spelen er vaak grote belangen, voor zowel werknemers als werkgevers. Wij brengen ze op elk moment helder voor u in beeld.

En dat is belangrijk, omdat de regelgeving rond pensioenen voortdurend in beweging is. U ziet het dagelijks in het nieuws: verlaging van de pensioenopbouw, korten van pensioen, verhogen van de pensioenleeftijd en een nieuw pensioenstelsel. Voor u als werkgever kan aansluiting bij het ene of andere pensioenfonds een groot financieel verschil uitmaken. Wij volgen de wet- en regelgeving op de voet en adviseren werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders.