Kinderalimentatie

Ouders zijn verantwoordelijk voor de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Na een (echt)scheiding moeten de ouders afspraken maken over de verdeling van die kosten. Lukt dat niet, dan kunt u de rechter vragen een beslissing over de kinderalimentatie te nemen. Hierbij wordt gekeken naar:

Behoefte

De behoefte van een kind wordt bepaald aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens de relatie van de ouders. Aan de hand van de zogenoemde 'behoeftetabel' wordt vervolgens bepaald welk bedrag er (naast de kinderbijslag) voor het kind beschikbaar moet zijn om er financieel niet op achteruit te gaan.

Draagkracht

De draagkracht wordt berekend aan de hand van het inkomen en de lasten van beide ouders. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten, bijvoorbeeld dat 30% van het netto inkomen aan wonen besteed wordt. Ook wordt gekeken naar de verhouding waarin de ouders in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen kunnen bijdragen. Er wordt daarbij rekening gehouden met het aantal dagen dat het kind bij de betreffende ouder is (de omgangs- of zorgregeling).
 

Ga terug naar het overzicht Leg uw alimentatievraag aan ons voor