Ik ben onterfd, wat nu?

Wanneer u door één van uw ouders onterfd bent, kunt u desondanks aanspraak maken op een deel van de nalatenschap.

Het gedeelte waar u recht op heeft wordt de ‘legitieme portie’ genoemd. Deze wordt berekend door uit te gaan van de nalatenschap plus bepaalde schenkingen. Ook worden bepaalde schulden in aanmerking genomen. Vervolgens dient bekeken te worden welk aandeel u op grond van de wet op de nalatenschap zou hebben. Zijn er op basis van het wettelijk erfrecht drie erfgenamen, dan is uw legitieme portie de helft van 1/3e deel van de nalatenschap. U dient in ieder geval binnen vijf jaar een beroep te doen op uw legitieme portie. De legitieme portie is een aanspraak in geld. U heeft geen recht op goederen van de nalatenschap.
 

Ga terug naar het overzicht