Hoe werkt een vereffening?

Vereffenen van een nalatenschap is gericht op voldoening van de schulden, voordat de nalatenschap wordt verdeeld. Van vereffening is in ieder geval sprake wanneer door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard. Zij zijn dan gezamenlijk vereffenaar. Ook in andere gevallen kan sprake zijn van een vereffenaar. De rechter kan deze benoemen op verzoek van één of meer erfgenamen.
 

Ga terug naar het overzicht