Gezag

Elke minderjarige staat onder gezag. Meestal oefenen de ouders gezamenlijk het gezag over hun kind uit. Zij zijn verantwoordelijk voor het geestelijk en lichamelijk welzijn. De persoon die het gezag heeft is bovendien de wettelijke vertegenwoordiger en beheert het vermogen van het kind.

Ouders die met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben volgens de wet gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen. Ook na echtscheiding blijft het gezamenlijk gezag bestaan. In uitzonderingssituaties kan de rechter op verzoek van één van beide ouders het gezamenlijk gezag beëindigen en alleen de vader of de moeder met het gezag belasten.

Ouders die samenwonen zonder gehuwd te zijn of zonder zich als partners te hebben geregistreerd, zullen zelf actie moeten ondernemen om gezamenlijk gezag over hun minderjarige kind te krijgen. Voorwaarde is dat de vader het kind heeft erkend en dus juridisch vader is.

Regelen de ouders niets, dan is de moeder van rechtswege alleen met het gezag belast. Zijn partijen het er over eens dat gezamenlijk gezag gewenst is, dan kunnen zij (digitaal via rechtspraak.nl) een formulier tot aanvraag van gezamenlijk gezag indienen. Bij inwilliging van het verzoek, wordt daarvan een aantekening gemaakt in het gezagsregister.
 

Ga terug naar het overzicht Hulp nodig?