Klanten MyCom

Bent u klant bij MyCom? Hieronder ziet u welke gevolgen het faillissement voor u heeft.

Gekochte producten

Het faillissement van MyCom heeft geen directe gevolgen voor de door u al betaalde én in ontvangst genomen producten, maar wel voor uw garantie (zie verderop “Garantie en retourneren”).

Bestellingen

Indien u vóór 29 januari 2019 een bestelling heeft geplaatst maar het product nog niet in ontvangst heeft genomen, kunnen deze producten helaas niet meer worden uitgeleverd. Ook een eventuele (aan)betaling kan niet door de curator worden teruggestort. Hierdoor krijgt u wel een geldvordering op MyCom. Deze geldvordering – ter hoogte van het al (aan)betaalde bedrag – kunt u indienen via dit formulier. Vergeet niet uw aankoopbewijs of andere bewijsstukken bij te sluiten.

Na ontvangst van uw indiening zal de geldvordering geplaatst worden op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Reparatie

Producten die u ter reparatie heeft afgegeven bij MyCom vallen niet in de faillissementsboedel en ontvangt u in beginsel retour. Dit geldt enkel indien uw product ook daadwerkelijk door de curator wordt aangetroffen. Hiervoor kunt u ook dit formulier invullen. Vergeet niet uw aankoopbewijs en reparatiebon bij te voegen.

Garantie en retourneren

De curator kan helaas niet instaan voor de (mogelijke) garantie op uw producten. Indien van toepassing, kunt u wellicht aanspraak maken op fabrieksgarantie of eventuele garantie welke is verleend door derden. Wij adviseren u dan ook om geen producten retour te zenden, omdat de curator u het retourbedrag niet kan uitbetalen.

Tussentijdse berichtgeving

Ons kantoor verstrekt geen tussentijdse berichtgeving aan klanten. Wel is het mogelijk om de openbare verslagen te raadplegen via het Centraal Insolventieregister. Klik hier om naar het Centraal Insolventieregister te gaan.

Heeft u vragen?

In verband met de omvang van dit faillissement verzoeken wij u eventuele vragen met betrekking tot uw vordering uitdrukkelijk via het e-mailadres klantmycom@bierman.nl te stellen en niet telefonisch contact op te nemen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.