Huur- of leaseovereenkomst MyCom

Indien u een huur- of leaseovereenkomst heeft gesloten met MyCom, kunt u uw vorderingen indienen via verhuurdermycom@bierman.nl of leasemycom@bierman.nl. Vriendelijk verzoeken wij u bij het indienen van uw vordering gebruik te maken van een aanmeldformulier. Bent u lessor? Klik hier om het formulier te downloaden. Bent u verhuurder? Klik dan hier. Wij verzoeken u de volgende gegevens mee te sturen:

  • een kopie van de huur- of leaseovereenkomst(en);
  • een kopie van de (eventuele) algemene voorwaarden;
  • kopieën van de betreffende facturen;
  • een opgave van uw vordering tot en met 28 januari 2019 en uw vordering vanaf 29 januari 2019.

Doorstart

Op dit moment onderzoekt de curator of het mogelijk is om de activiteiten van MyCom tijdelijk voort te zetten en/of een doorstart te realiseren. Na afronding van dit onderzoek zal de curator contact met u opnemen over de afwikkeling van de overeenkomsten.

Afkoelingsperiode

Mede gelet op voornoemd onderzoek heeft de Rechtbank Gelderland in haar vonnis een afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van minimaal twee maanden. Tijdens deze afkoelingsperiode zullen de gehuurde/geleasede zaken zonder machtiging van de rechter-commissaris (vooralsnog) niet worden afgegeven.