Crediteuren MyCom

Vordering

Heeft u een vordering op MyCom? Dan verzoeken wij u uw vordering bij ons bekend te maken. Dit kan door het invullen van een aanmeldingsformulier (klik hier om het formulier te downloaden). Zodra u het formulier heeft ingevuld, kunt u het sturen naar crediteurmycom@bierman.nl.

Bewijsstukken

Wij verzoeken u de stukken bij te voegen die in het aanmeldingsformulier worden opgevraagd.

Eigendomsvoorbehoud

Als u zaken heeft geleverd aan MyCom waarop een eigendomsvoorbehoud of een ander recht rust, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk via crediteurmycom@bierman.nl bij ons bekend te maken. Wij verzoeken u uitdrukkelijk om dan wel de bewijsstukken hiervan bij te voegen.

Afkoelingsperiode

Nu dit een zeer omvangrijk faillissement is waarin vele partijen een belang hebben, heeft de Rechtbank Gelderland een zogenaamde afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van twee maanden. Tijdens deze afkoelingsperiode zullen zaken zonder machtiging van de rechter-commissaris (vooralsnog) niet worden afgegeven.

Tussentijdse berichtgeving

Ons kantoor verstrekt geen tussentijdse berichtgeving aan crediteuren. Wel is het mogelijk om de openbare verslagen te raadplegen via het Centraal Insolventieregister. Klik hier om naar het Centraal Insolventieregister te gaan.

Heeft u vragen?

In verband met de omvang van dit faillissement verzoeken wij u eventuele vragen met betrekking tot uw vordering uitdrukkelijk via het e-mailadres crediteurmycom@bierman.nl te stellen en niet telefonisch contact op te nemen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.