Tegemoetkoming vanuit moederbedrijf Kijkshop

Update 1 mei 2018:  
De periode waarin u aanspraak kon maken op de coulanceregeling (tegemoetkoming) van TheOne/KijkBijMij is gesloten. 


Onlangs heeft het moederbedrijf van Kijkshop (TheOne) bekend gemaakt dat zij gedupeerde klanten van Kijkshop zoveel mogelijk tegemoet wil komen. Graag informeren wij u over deze tegemoetkoming.

De coulanceregeling (tegemoetkoming) geldt voor: niet ontvangen producten, geretourneerde producten en cadeaukaarten. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u naar: https://kijkbijmij.nl/.

Hoewel deze coulanceregeling tot stand is gekomen in samenspraak met de curatoren van Kijkshop, staat deze regeling los van het faillissement. Met TheOne is afgesproken dat alle meldingen en vragen over de coulanceregeling dan ook rechtstreeks aan TheOne gesteld moeten worden.

Let op:

Het gebruik van de coulanceregeling kan wel gevolgen hebben voor uw (reeds) ingediende vordering in het faillissement. Indien u gebruik maakt van de coulanceregeling, zal deze informatie worden vergeleken met alle ingediende vorderingen. Een ingediende vordering zal hierna nogmaals worden beoordeeld en in beginsel komen te vervallen wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling.