30 november 2017 / Symposium Herstructurering

Het aantal faillissementen neemt af, maar het aantal herstructureringen neemt toe. Onze wetgever werkt hard aan nieuwe herstructureringsinstrumenten, waaronder het buitengerechtelijk dwangakkoord.

Sinds augustus 2014 ligt een veelbelovend wetsvoorstel op tafel dat een dwangakkoord buiten faillissement mogelijk zal maken. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties heeft de wetgever dit voorstel onlangs aangepast. Op 5 september 2017 is het aangepaste wetsvoorstel gepubliceerd. Tot 1 december a.s. loopt de consultatie en kunnen wij – vanuit de praktijk – erop reageren. In de praktijk is al jaren behoefte aan het kunnen aanbieden van een dwangakkoord buiten faillissement. Hierdoor kunnen ondernemingen in financieel zwaar weer eenvoudiger hun schulden herstructureren.

Door krachten te bundelen, willen wij de herstructureringspraktijk naar een hoger niveau tillen. Daarom organiseren wij, voor het tweede jaar op rij, ons symposium Herstructurering op donderdag 30 november a.s. Tijdens het symposium zal aandacht worden besteed aan de akkoordaanbieding buiten faillissement. Naast een boeiende toelichting op het nieuwe wetsvoorstel, zullen er zeer spraakmakende voorbeelden van akkoordaanbiedingen uit de praktijk aan de orde komen. Ook zullen de sprekers met elkaar in debat treden over de huidige en (mogelijk) toekomstige situatie. Uw inbreng daarbij is zeker gewenst!

Als sprekers zullen optreden:

 

Paul van der Kraan 
Paul van der Kraan is al jarenlang actief binnen de sport. Onder andere als algemeen directeur bij Vitesse en FC Den Bosch. Sinds 2014 is hij directeur/eigenaar van VdK Sport Consultancy, waarbij interim management, projectmanagement en advisering de kernactiviteiten zijn. Een crediteurenakkoord heeft er voor gezorgd dat Vitesse (2007) en Fortuna Sittard (2016) weer een toekomst kregen.

Wim Tesselaar 
Wim Tesselaar is sinds 1995 actief in het bijzonder beheer vak bij ING Bank. Eerst op de afdeling Restructuring en daarna op de afdeling Recovery. Met enkele anekdotes zal hij u informeren over hoe banken handelen bij akkoordaanbiedingen. 

Marike Boersen 
Marike Boersen is partner bij Bierman Advocaten en gespecialiseerd in insolventierecht. Zij is als curator en bewindvoerder benoemd geweest in veel faillissementen en surseances van betaling. Ook is zij betrokken geweest bij meerdere akkoordaanbiedingen, zowel binnen als buiten faillissement.

Het programma

14:30 uur : Ontvangst met koffie en thee
15:00 uur : Opening door dagvoorzitter Johan Thielen
15:05 uur : Lezing Marike Boersen
15:30 uur : Lezing Wim Tesselaar
16:00 uur : Pauze
16:15 uur : Lezing Paul van der Kraan
16:45 uur : Debat
17:15 uur : Borrel


U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden.

Wij hopen u wederom in groten getale te mogen begroeten op 30 november a.s.!

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden.