22 maart 2018 / Bijspijkersessie Bouwrecht: Omgevingswet en de UAV-GC 2005

In de bouw draait het meer dan ooit om samenwerken. Iedere partij heeft zo zijn eigen expertise en iedere partij heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheden. Maar waar deze partijen gezamenlijk mee te maken hebben, is de wetgeving rondom het bouwrecht. Wetgeving waar men aan blijft bouwen en die dus continu in ontwikkeling is.

Met onze “Bijspijkersessie Bouwrecht” spijkeren wij de kennis bij van aannemers, architecten, adviseurs, opdrachtgevers en overheden. Uiteraard met iedere editie een ander thema. Op 22 maart 2018 trappen wij de eerste editie af met het thema “Omgevingswet en de UAV-GC 2005”.

De Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil het kabinet meer ruimte bieden aan particuliere ideeën en initiatieven. Het kabinet wil dit bereiken door meer uit te gaan van algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Hierdoor kan een initiatiefnemer zonder voorafgaande toestemming meteen aan de slag en kunnen de (decentrale) regels beter worden afgestemd op de locatie of de specifieke situatie. Tijdens deze bijspijkersessie wordt dieper ingegaan op de inhoud en samenhang tussen deze algemene regels die zijn opgenomen in een viertal AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur), zodat u straks weet waar de ruimte ontstaat om met ideeën en initiatieven te komen en u deze (vanuit de positie overheid) ook kunt beoordelen.

UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 wordt steeds meer gebruikt en niet alleen bij grote projecten. Overeenkomsten met toepassing van UAV-GC 2005 komen dan ook steeds vaker voor. Tijdens de bijspijkersessie gaan we in op de ontwikkelingen van de UAV-GC. Niet alleen komt de recente rechtspraak voorbij, maar ook de herziening van de UAV-GC waaraan op dit moment wordt gewerkt. Informatieverstrekking door de opdrachtgever en de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer komen zeker aan bod.

Team Bouw & Vastgoed deelt graag haar kennis en ervaring met relaties die dagelijks in de bouwpraktijk werken. In dat kader worden de bijspijkersessies kosteloos aangeboden.
 

Praktische informatie & programma

Datum : 22 maart 2018
Locatie : Bierman Advocaten, Laan van Westroijen 4 in Tiel
Ontvangst : vanaf 11:30 uur met koffie
Aanvangstijdstip : 12:00 uur
Pauze : 12:45 uur (met broodjes)
Einde : 14:00 uur

 

 

 

 

Aanmelden

Tot 21 maart 2018 kunt u zich via het aanmeldformulier aanmelden. Mocht u één of meerdere collega’s of een van uw relaties willen meenemen, dan is dat uiteraard mogelijk.

Heeft u nog vragen over de bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met mr. Karel Boersma via boersma@bierman.nl of 0344 - 677188.

Graag tot 22 maart a.s.! 

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden. 


Bierman Advocaten heeft veel ervaring met het geven van trainingen en in-house-opleidingen op het gebied van het aanbestedingsrecht, UAV 2012, UAV-gc 2005, consumentenbouwrecht en verzekeringen in de bouw. Door Bierman Advocaten worden gastdocentschappen vervuld bij onder meer Aspectibus, BOB opleidingen en NIB.