19 april 2018 / Symposium Echtscheiding vanuit verschillend perspectief

Zowel in het politieke als in het maatschappelijke debat is echtscheiding regelmatig onderwerp van gesprek. Het aantal (complexe) echtscheidingen neemt toe en de impact op betrokkenen is groot. Belastende procedures over de financiële afwikkeling of alimentatie, de ingrijpende gevolgen voor kinderen en de druk op de financiële situatie stellen de ex-partners voor ingewikkelde en emotionele beslissingen.   

Speciaal voor professionals en instellingen die regelmatig met de problematiek rondom een echtscheiding te maken hebben, organiseert Bierman Advocaten in samenwerking met  Accon/AVM adviseurs en accountants (voorheen: Van Noord Accountants) het symposium “Echtscheiding vanuit verschillend perspectief”.  

Tijdens het symposium belichten vier specialisten de invalshoeken Juridisch, Financieel en Welzijn voor de fictieve familie Heibel. Wat zijn de juridische keuzes en gevolgen waarmee de familie wordt geconfronteerd? Hoe zit het met de financiën? En hoe houdt de familie zich emotioneel staande? Op 19 april 2018 geven onze specialisten op al deze vragen (en meer) uitgebreid antwoord.

Aanmelden

Wilt u ook graag bij het symposium aanwezig zijn? U bent natuurlijk van harte welkom! Aanmelden kan (tot 18 april 2018) via ons aanmeldformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie

Bierman Advocaten, Laan van Westroijen 4 in Tiel.
 

Programma

14:30 uur : ontvangst
 
15:00 uur : opening
 
15:05 uur :

lezing 1: Het juridische pad van de Familie Heibel
door Marith Vos en Marlinde de Vos-van der Eijk
Er wordt stilgestaan bij diverse juridische keuzes en
gevolgen waarmee partners worden geconfronteerd
vanaf het begin van hun relatie tot aan het beëindigen daarvan. 

15:30 uur :

lezing 2: De financiële hobbels voor de Familie Heibel
door: Jaap van Kuppeveld
Diverse financiële keuzes en gevolgen waarmee de
familie Heibel wordt geconfronteerd worden besproken.

15:55 uur : pauze
 
16:05 uur :

lezing 3: Hoe houdt de Familie Heibel zich emotioneel staande?
door: Ilse van Esch
Een scheiding treft het hele gezin. Wat is de impact van
het uiteenvallen van het gezinssysteem voor de kinderen?
Hoe kunnen ouders ook na de scheiding samen ouders blijven?

16:30 uur :

“Lagerhuis”
Een zaalbrede forumdiscussie onder begeleiding van een
aantal panelleden die de verschillende stellingen vanuit
hun professionele achtergrond (zoals Jeugdbescherming,
makelaardij, politiek) kort toelichten.

17:00 uur : afsluiting en borrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Over de sprekers

Marlinde de Vos-van der Eijk werkt bij Bierman Advocaten in de sectie personen- en familierecht. Zij is gespecialiseerd in echtscheidingen, alimentatie en huwelijksvermogensrecht. Zij is ook mediator. Daarnaast houdt zij zich bezig met erfrecht, waaronder de juridische ondersteuning bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Marith Vos werkt als advocaat personen- en familierecht bij Bierman Advocaten. Zij is gespecialiseerd in echtscheidingen, alimentatie en huwelijksvermogensrecht. Zij heeft zowel een juridische als een economische achtergrond en is daarnaast ook mediator.

Jaap van Kuppeveld werkt als accountant MKB bij Accon AVM adviseurs en accountants.. Hij is gespecialiseerd in het adviseren van de directeur grootaandeelhouder in het MKB op een breed vlak.

Ilse van Esch werkt als systeemtherapeut en sandplaytherapeut in haar eigen praktijk in Culemborg. Zij heeft veel ervaring als behandelaar van mensen in complexe echtscheidingssituaties. Zij legt zich met name toe op hechtingsproblematiek en de intrapsychische non-verbale sandplay therapie.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over het symposium, dan kunt u contact opnemen met Richelle van Sterkenburg of Sharon de Lange via 0344 – 677 188 of lezingen@bierman.nl.

Ik wil me graag aanmelden voor het symposium Echtscheiding vanuit verschillend perspectief