18 juni 2019 / Bijspijkersessie Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de Bouw (Wkb) aangenomen. Doel van de nieuwe wet: het verbeteren van de kwaliteit van de bouw. Dit wil de wetgever bereiken door het toezicht op de bouw te wijzigen en de aannemer sneller aansprakelijk te stellen. De invoering van de Wkb heeft dan ook grote gevolgen voor de praktijk.

Hoewel de invoering van de Wkb nog even op zich laat wachten (de wet wordt namelijk pas in 2021 ingevoerd), is een goed begin het halve werk. U kunt de tussenliggende periode namelijk gebruiken om uw onderneming/werkproces voor te bereiden op de komst van de Wkb. Om die reden organiseert ons kantoor op 18 juni 2019 van 12:00 – 14:00 uur een Bijspijkersessie Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw. Tijdens deze bijspijkersessie zullen de specialisten van team Bouw- en Vastgoedrecht twee thema’s bespreken: de gevolgen van de Wkb voor de overheid en de gevolgen van de Wkb voor de aannemer/private partijen.
 

Wkb voor de overheid

Voor de overheid betekent de invoering van de Wkb dat de focus verschuift van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen. In plaats van de gemeente controleert straks een private kwaliteitsborger of wordt gebouwd volgens het Bouwbesluit 2012. Dit biedt kansen voor de private kwaliteitsborger (zoals architecten en adviseurs), maar ook voor onderaannemers en leveranciers. De gemeente blijft wél verantwoordelijk voor de handhaving en het toezicht op de bouw. 

Wkb voor de aannemer/private partijen

Door de Wkb wordt de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever versterkt. Hierdoor wordt de aannemer, anders dan in de huidige situatie, aansprakelijk voor de gebreken die niet bij de oplevering zijn ontdekt en die aan hem zijn toe te rekenen. Daarnaast krijgt de aannemer een ‘informatieplicht’ over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Het bedrag dat in depot gehouden mag worden (maximaal 5% van de bouwsom) wordt pas aan de aannemer uitgekeerd nadat de aannemer de opdrachtgever (schriftelijk) in de gelegenheid heeft gesteld om van zijn opschortingsrecht gebruik te maken. 
   

Programma

11:30 uur : ontvangst (met koffie/thee)
12:00 uur : Wkb voor de overheid
12:45 uur : pauze (met broodjes)
13:15 uur : Wkb voor de aannemer/private partijen
14:00 uur : einde

 

 

 


Aanmelden
Wilt u uw kennis op het gebied van de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw ook bijgespijkerd hebben? Kom dan 18 juni a.s. naar onze bijspijkersessie. Aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u één of meerdere collega’s of een van uw relaties willen meenemen, dan is dat uiteraard mogelijk.

Klik hier om u aan te melden