15/03/2018: Pensioen kennissessie

De pensioenvoorziening voor uw werknemers: een financiële tijdbom? 

Weet u zeker dat de pensioenvoorziening voor uw werknemers goed geregeld is? En is een pensioenclaim van uw werknemers uitgesloten? Zo’n claim kan een onverwachte financiële “tijdbom” onder uw onderneming zijn.


Wat “highlights” uit de rechtspraak en de media:

  • De DGA moet vrezen voor een pensioenclaim. Is zijn bedrijf bij verkoop nog wel zoveel waard?
  • De pensioentoezeggingen aan werknemers vallen tegen.
  • Werknemers komen steeds meer op voor hun rechten.
  • Pensioenverzekeraars hebben een zorg- en waarschuwingsplicht.
  • Claimstichtingen zijn opgericht om werkgevers of pensioenverzekeraars aansprakelijk te stellen.
  • Valt een pensioenclaim af te wentelen op een pensioenadviseur of een salarisverwerker?
  • Valt u wel onder het juiste bedrijfstakpensioenfonds?
  • Moet u ingaan op het verzoek van de pensioenverzekeraar om pensioenpremie bij te storten?


Ons kantoor werkt in pensioenkwesties nauw samen met het Nederlands Pensioen Bureau (NPB). Samen met hen organiseren wij donderdag 15 maart van 16:00 tot 18:15 uur een pensioen kennissessie bij ons op kantoor. Accountants kunnen tijdens deze bijeenkomst opleidingspunten verkrijgen en betalen € 75,-- p.p. Voor niet-accountants is de studiemiddag gratis.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook de problematiek rondom de streefregelingen worden besproken. Verzekeraars hebben namelijk een veel te hoog rendement voorgespiegeld. Zij zijn uitgegaan van een rekenrente van 4%. Nu het voorgespiegelde pensioen tegenvalt door de veel lagere rentestand, proberen zij dat nu te repareren door van werkgevers een hoge premiebijdrage te vragen. Maar hebben zij wel voldaan aan hun zorg- en waarschuwingsplicht?

Kortom: een kennisbijeenkomst waar u veel kunt opsteken over een onderwerp waar erg veel geld in omgaat en waar grote risico’s kunnen worden gelopen.

Wilt u ook weten hoe u met de pensioenvoorziening van uw werknemers dient om te gaan? Kom dan naar onze kennissessie op donderdag 15 maart 2018. 

Aanmelden