10 december 2020 / Webinar 'De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen komt eraan!'

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (“Wkb”) is in mei 2019 vastgesteld en het heeft even geduurd, maar inmiddels lijken alle seinen nu op groen te staan voor de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Met de Wkb wordt het stelsel van kwaliteitsborging en het Burgerlijk Wetboek gewijzigd en dat brengt voor alle betrokkenen in de bouw ingrijpende wijzigingen met zich mee.


Wat wordt anders?

Anders dan nu het geval is, zal de gemeente na de invoering van de Wkb de aanvraag van een omgevingsvergunning niet meer op technische aspecten toetsen. Dit wordt dan gedaan door een kwaliteitsborger die door de opdrachtgever van het werk wordt ingeschakeld. Deze kwaliteitsborger houdt ook tijdens de bouw toezicht op de kwaliteit van het werk. Pas als het werk gereed is, dient de kwaliteitsborger een technisch opleverdossier bij de gemeente in te leveren. De gemeente zal het technisch opleverdossier vervolgens beoordelen. Niet geheel onbelangrijk: de gemeente kan tijdens de bouw nog steeds controles uitvoeren.

Ook heeft de Wkb als doel de positie van de opdrachtgever te versterken door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Zo is in de Wkb opgenomen dat de aannemer na de oplevering ook aansprakelijk blijft voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering had kunnen zien.

Dit zijn ingrijpende wijzigingen die aan niemand die in de bouw actief is, ongemerkt voorbij zullen gaan. De Wkb is relevant voor alle betrokkenen in de bouwkolom. Het is verstandig om je nu al op de Wkb voor te bereiden, omdat bouwprojecten een lange doorlooptijd hebben en de Wkb daarop impact kan hebben.

Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent, bespreken mrs. Karel Boersma en Lianne Versluis op donderdag 10 december a.s. de belangrijkste aandachtspunten van de Wkb in een interactief webinar.

Praktische informatie

U kunt het webinar bijwonen vanaf uw eigen computer. Na inschrijving ontvangt u op de dag van het webinar uw persoonlijke toegangslink via een e-mail. Het webinar gaat om 13.30 uur van start en duurt tot 14.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Klik hier om u aan te melden voor het webinar