Curatele, bewind en mentorschap

Een meerderjarige is handelingsbekwaam en zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. Soms is iemand niet meer (geheel) in staat om zijn eigen belangen te behartigen. Dat kan gaan om zijn financiële belangen, maar ook om zijn persoonlijke belangen.

De wet biedt drie maatregelen om een meerderjarige te beschermen:

  • Curatele: men is niet langer handelingsbekwaam. Een curator behartigt voortaan de financiële en persoonlijke belangen;
  • Bewind: de betrokkene mag niet meer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan. Dat doet de bewindvoerder. Zo wordt het vermogen beschermd;
  • Mentorschap: men mag niet meer zelf beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Een mentor beslist dan over deze zaken en waakt voor de persoonlijke belangen van de betrokkene.

De betrokkene zelf, een familielid of de instelling die de betrokkene begeleidt, kan een verzoek tot het benoemen van een curator, bewindvoerder of mentor bij de kantonrechter indienen. Wij kunnen daarbij adviseren en waar nodig voor u procederen.
 

Ga terug naar het overzicht Brochure curatele, bewind en mentorschap