Bouwteam

Het bouwteam is een samenwerkingsmodel waarbij de aannemer al in een vroegtijdig stadium bij de ontwerpwerkzaamheden van een bouwproject wordt betrokken. Dit met als doel om de kennis van de aannemer op het gebied van uitvoering en bouwkosten al in het ontwerpproces te betrekken.

De inbreng van de aannemer heeft voor de opdrachtgever als voordeel dat het ontwerp uitvoeringstechnisch beter tot stand komt en de kosten van bepaalde keuzes al in de ontwerpfase inzichtelijk worden. De aannemer wordt bij deelname aan het bouwteam in het vooruitzicht gesteld dat hij als eerste, en in beginsel als enige, een aanbieding mag doen voor de uitvoering van het werk. Dit is het voordeel voor de aannemer bij deelname aan een bouwteam. Gelet op de voordelen van een bouwteam voor zowel de opdrachtgever als de aannemer, wordt een bouwteamovereenkomst steeds meer toegepast.

De afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een bouwteamovereenkomst, vaak gebaseerd op het Model Bouwteamovereenkomst 1992.

Aandachtspunten bij het opstellen van een bouwteamovereenkomst zijn:

  • Verdeling verantwoordelijkheden;
  • Verzekeringen;
  • Vergoeding van kosten van de deelnemers aan het bouwteam;
  • De wijze van prijsvorming en gunning aan aannemer
  • Vastlegging wie welke adviezen wanneer heeft verstrekt en door wie die al dan niet zijn aanvaard.

Verder dient de aannemingsovereenkomst die op het bouwteam volgt ook goed te worden afgestemd met de afspraken uit de bouwteamovereenkomst.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van bouwteamovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten, en kan u daarbij dan ook behulpzaam zijn.