I.J. (Irene) Jarman-Jöris

Incasso- en Faillissementsmedewerker

'Als faillissementsmedewerkster regel ik allerlei zaken voor de curator: contact met crediteuren en debiteuren in alle faillissementen die bij Bierman Advocaten in behandeling zijn. Voorts houd ik mij bezig met verkoop van activa en het opstellen van akkoordaanbiedingen en schuldsaneringverzoeken, zodra daar in een faillissement sprake van is.

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis; vaak ben ik één van de eersten die na uitspraak van een faillissement contact zoekt. Mensen willen antwoorden op praktische vragen rond het  “hoe nu verder” , maar hebben vaak ook behoefte aan een luisterend oor. Die twee rollen combineer ik graag.

Als incasso-medewerkster houd ik mij bezig met het zo effectief mogelijk incasseren van een onbetaald gelaten vordering, zoveel mogelijk buiten rechte en – indien dit niet mogelijk blijkt – in rechte. Ik handel ondernemend, transparant en persoonlijk.'


Opleidingen

Diverse cursussen Insolventierecht
MEAO
HAVO

Werkgebieden

Incasso, Insolventierecht,  Ondernemingsrecht, Herstructurering

terug naar overzicht