Een Citroën dealer uit Waalwijk heeft 2017 met een behoorlijk bittere nasmaak afgesloten. Door een toezegging van een externe adviseur en de door hem ingeschakelde advocaat, zag zij (tijdens een reorganisatie) een werknemer met een transitievergoeding van € 200.000,-- vertrekken. Maar is een externe adviseur en/of advocaat wel bevoegd zo’n toezegging te doen?

De directeur van de Citroën dealer stelde zich op het standpunt van niet. Drie maanden na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst beriep hij zich erop dat hij niet aan de overeenkomst was gebonden, omdat hij bij het sluiten ervan onbevoegd vertegenwoordigd zou zijn. Hij stelde zich op het standpunt dat uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel blijkt dat alleen de directie bevoegd is dit soort overeenkomsten te sluiten.

De werknemer spande een kort geding aan en vorderde nakoming van de gemaakte afspraken.    

Oordeel voorzieningenrechter

Volgens de voorzieningenrechter was er duidelijk sprake van “opgewekt vertrouwen” van een wel degelijk bevoegde vertegenwoordiging. De volgende overwegingen speelden hierbij een rol.  

  • De  externe adviseur was door de Citroën dealer ingeschakeld om op de werkvloer met tal van medewerkers te spreken over aanpassing van de arbeidsvoorwaarden
  • De externe adviseur had eerder, namens de Citroën dealer, over een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werknemer onderhandeld
  • De externe adviseur had een door de HR directeur van de Citroën dealer opgestelde brief en een conceptvaststellingsovereenkomst aan de werknemer overhandigd
  • De advocaat van de Citroën dealer had namens laatstgenoemde bij het UWV een ontslagaanvraag ingediend
  • De betreffende advocaat had geen voorbehoud gemaakt met betrekking tot zijn bevoegdheid om namens de Citroën dealer op te treden. Tussen de raadsman van de Citroën dealer en de raadsman van de werknemer was intensief onderhandeld over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst

De Citroën dealer werd uiteindelijk veroordeeld om o.a. de afgesproken transitievergoeding van
€ 200.000,=  te voldoen en werd ook veroordeeld de kosten van de raadsman van de werknemer te betalen. Al met al een lelijke misser voor zowel de adviseur als de advocaat.

Let er dus op wanneer u als werkgever een adviseur of advocaat inschakelt en u bedenkingen heeft over het mogelijk gebonden zijn aan de door hen gevoerde onderhandelingen. Maak daar op voorhand melding van en laat de betreffende adviseurs dit ook kenbaar maken aan de andere partij. De schijn van bevoegde vertegenwoordig is, zeker als er een advocaat bij de onderhandelingen betrokken is, gauw gewekt.