Heeft u voor 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer(s) niet geregeld? Dan wordt de lage WW-premie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 gecorrigeerd.

Premiedifferentiatie

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Deze nieuwe wet kent een pakket aan maatregelen op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW) dat tot doel heeft om de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verbeteren.

De WAB heeft invloed op de WW-premie die werkgevers betalen. Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie (2,94%) voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst). Voor nagenoeg alle andere gevallen wordt een hogere WW-premie in rekening gebracht (7,94%). Het Kabinet wil op deze manier het afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bevorderen.

Voor werknemers die op of na 1 januari 2020 in dienst zijn gekomen, dienen de arbeidsovereenkomsten meteen schriftelijk te worden vastgelegd.

Schriftelijkheidsvereiste

Om de lage WW-premie te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd in loondienst zijn (en geen oproepovereenkomst hebben), dienen werkgevers de arbeidsovereenkomsten schriftelijk vast te leggen. Dit kan ook met een addendum. Voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren, dienden de werkgevers dat voor 1 juli 2020 al te doen. Eerder was de termijn op 1 april 2020 gesteld, maar vanwege het coronavirus kregen werkgevers nog eens drie maanden extra de tijd.

Conclusie

Was er voor 1 juli 2020 geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren? Dan bent u vanaf 1 januari 2020 (alsnog) de hogere WW-premie verschuldigd. U herziet de premie dan niet, maar geeft in de correcties aan dat de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk is vastgelegd. Heeft u op 1 januari 2020 of later een werknemer in dienst genomen? Dan dient u de arbeidsovereenkomst direct schriftelijk vast te leggen.